ฟอกสีฟันแบบ Plasma Cool Light

ฟอกสีฟันแบบ Plasma Cool Light

Plasma Cool Light Teeth Whitening เป็นกระบวนการฟอกสีฟันภายในคลินิก (การใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง จึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์) เป็นการกระตุ้น สารสำัคัญในเจลฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น ในระบบ LED whitening system

การฟอกสีฟันด้วยระบบ Plasma Cool Light นี้จะมีความปลอดภัยมากกว่าระบบเก่าที่เป็นเลเซอร์ หรือที่เรียกกันว่า Laser Teeth Whitening เพราะแสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความร้อน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อฟันและประสาทฟันได้ถ้าได้รับการฉายแสงนี้นานเกินไป ในขณะที่การฟอกสีฟันแบบ Plasma Cool Light ใช้แสงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า จึงมีความปลอดภัยกว่าและให้เป็นที่น่าพึงพอใจ

ระยะเวลาในการทำการฟอกสีฟันแบบ Plasma Cool Light นั้น ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง