ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณปู่จง ศิริไกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมาทันตแพทย์บัญชา ศิริไกร ลูกชายคนโตของคุณปู่จง ศิริไกร ได้ดำเนินการทันตกิจในเวลาต่อมา โดยที่ทพ.บัญชา ศิริไกร เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมคนแรกของประเทศไทย ซึ่งท่านได้ศึกษาทันตกรรมรากเทียมจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2516 ทพ.บัญชาและทพญ.เกศินี ศิริไกร ภรรยาได้ดำเนินการทันตกิจคลินิกประตูน้ำตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ทันตกิจคลินิกสาขาที่สองได้ถือกำเนิดขึ้นที่อาคารออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยูและในเพียงหนึ่งปีถัดมา พ.ศ. 2547 ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจสำนักงานใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ทพ. ธิติ ศิริไกร และนายกฤษฎี ศิริไกร บุตรชายทั้งสามของทพ.บัญชา และทพญ.เกศินี ศิริไกร จนถึงปัจจุบัน โดยที่ทพ. ธารา ศิริไกร เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจทั้ง 3 แห่งมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน อินวิสไลน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทและเซรามิก เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริหารที่ดีที่สุดแก่คนไข้ของเราเพื่อรักษาชื่อเสียงที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้มายาวนานกว่า 70 ปี

  Get Consultation with Our Dentist

  Your Name (required)

  Select Country (required)

  Your Email (required)

  Phone Number

  Birth Date

  Subject

  Upload Your File
  (Only Word Document, PDF, JPEG, PNG and Excel files are allowed)

  X

  X

  X

  X

  Add file

  Your Message