เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทเรซิน

เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทเรซิน

วีเนียร์( Veneer ) แบบคอมโพสิทเรซิน มีความสวยงามเทียบเท่าหรือใกล้คียงกับฟันธรรมชาติ มีค่าให้จ่ายถูกกว่าวีเนียร์ประเภทเซรามิกแต่มีความแข็งแรงน้อยกว่าวัสดุประเภทเซรามิก วัสดุมีอายุการใช้งานประมาณ 2-5 ปี ขึ้นกับการดูแลรักษา ต้องได้รับการเปลี่ยนวัสดุใหม่ สีของวัสดุจะเปลี่ยนไปตามอายุการให้งาน มีโอกาสเปลี่ยนสี และดูดกลิ่นสามารถซ่อมแซมบางส่วนได้ ดดยไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทั้งหมด

คุณสมบัติเซรามิกวีเนียร์คอมโพสิทวีเนียร์
ผิวหน้าฟันจะเรียบและมัน ยากต่อการติดของคราบต่างๆ ใช่ 
ปรับเรียงตัวของฟันแทนการจัดฟันได้เช่นกันในบางกรณี ใช่ ใช่
สีฟันดูขาวและสว่างขึ้น ใช่ ใช่
ฟันดูเป็นธรรมชาติ ใช่ 
ช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง ใช่ ใช่
สามารถเพิ่มความยาวและเปลี่ยนรูปร่างของฟันได้ในบางกรณี ใช่ ใช่
ช่วยแก้ไขฟันที่บิ่นหรือแตกได้ ใช่ ใช่
มีความคงทนแข็งแรง ใช่ 
คงสีฟันให้สวยไว้ได้นาน ใช่ 
ค่าใช้จ่ายไม่สูง  ใช่
ค่าใช้จ่ายไม่สูง  ใช่