บริการของเรา

บริการทางทันตกรรมของเรา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน อินวิสไลน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทและเซรามิก เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรร...

Read More
จัดฟันใส อินวิสไลน์

จัดฟันใส อินวิสไลน์

เพื่อยิ้มแสนสวยที่คุณปร...

Read More
ฟอกสีฟัน Zoom2

ฟอกสีฟัน Zoom2

ฟอกสีฟันด้วย Zoom เทคโนโลยี...

Read More
ครอบฟัน สะพานฟัน

ครอบฟัน สะพานฟัน

การครอบฟันและสะพานฟัน กา...

Read More
เปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมอย่างปลอดภัย

เปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมอย่างปลอดภัย

...

Read More
เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวี...

Read More