ทพญ.กมลพร จันทรหอมขจร

Orthodontists & Invisalign Specialist

ทพญ.กมลพร จันทรหอมขจร

ประวัติการศึกษา

  • 2543: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551: หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิก

  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

Read More

ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha