ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

Orthodontists & Invisalign Specialist

Education

 • Diplomate of the American Board of Orthodontics
 • Orthodontics (MS) Saint Louis University, Center for Advanced Dental Education
 • Invisalign Certification, USA
 • Essentials of Dental Sleep Medicine, AADSM, USA
 • Cleft lip and palate fellowship Cardinal Glennon Children’s Hospital
 • General dentistry (DDS) Chulalongkorn University

Membership

 • Thai Dental Council
 • Thai Dental Association under Royal Patronage
 • American Association of Orthodontists
 • American Board of Orthodontics
 • Orthodontic Education and Research Foundation, Saint Louis, USA
 • Thai Association of Orthodontists

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More

ทพญ. จรินทร โคธีรานุรักษ์

Read More

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

Read More

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

Read More