ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด

ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด

ประวัติการศึกษา

  • ป.โท สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว, ความเจ็บปวดทางใบหน้า และการนอนกรน (TMJ and Occlusion) มหาวิทยาลัยมินนิโซตา, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ป.บัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว, ความเจ็บปวดทางใบหน้า และการนอนกรน (TMJ and Occlusion) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว, การนอนกรน และปริทันตวิทยา โรงพยาบาลพระราม 9
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว, การนอนกรน และปริทันตวิทยา คลินิกพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก

  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

สาขา TMJ และ Occlusion

ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

Read More

ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

TMJ-Occlusion

Read More

สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพญ.นิตยา จินดาวิจักษณ์

Periodontists

Read More

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์

Periodontists

Read More