ทพญ.อมฤตา มัลโฮตรา

ทพญ.อมฤตา มัลโฮตรา

ประวัติการศึกษา

  • 2554: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2557: อนุปริญญา ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์อเมริกัน

สาขาทันตกรรมรากเทียม

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More

ทพ.วีรพงษ์ อนุสรณ์สิทธิ์

Read More

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

Implantologists, Periodontists

Read More