ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

Dr.Jekita Kaenploy

Education

  • 2015: Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
  • 2018: Diploma of Clinical Sciences in Prosthodontics, Chulalongkorn University

Membership

  • Thai Dental Council
  • Chulalongkorn University Dental Alumni Association

สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

Read More

ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

Read More

ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

Read More

ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

Operative and Cosmetic Dentists

Read More