ทพ.ลภัส ศิริวชิระภาพ

Operative and Cosmetic Dentists

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพ.ลภัส ศิริวชิระภาพ

  ประวัติการศึกษา

  • 2532: ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สมาชิก

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

  ทพญ.มีนารินทร์ พาณิชย์ทวีกุล

  Read More

  ทพญ.พิมพ์ใจ พรหมชัย

  Read More

  ทพญ.เอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์

  Read More

  ทพญ.เจกิตาน์ แก่นพลอย

  Read More

  ทพญ.พัชชานันท์ รักกิจศิริ

  Operative and Cosmetic Dentists

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน