previous arrow
next arrow
Slider

ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ของเรา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา

การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมหรือโลหะเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย

ปัจจุบัน คนเราให้ความสนใจและความสำคัญกับความสวยงามของรอยยิ้มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนวัสดุอุดฟันแบบสมัยก่อนที่เป็นโลหะสีเงินและมักจะมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบดำเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ดูไม่สวยและเห็นชัดเจนเวลายิ้ม อีกสาเหตุหนึ่งที่คนต้องการเปลี่ยนวัสดุอมัลกัมหรือโลหะออกเพราะไม่ต้องการให้มีสารประกอบโลหะอยู่ในร่างกาย โดยมีบางบทวิจัยได้ทำการศึกษาเรื่องสารโลหะจากวัสดุอุดฟันในช่องปากอาจซึมเข้าสู่ร่างกายได้

ในการรื้อวัสดุอุดฟันที่เป็นโลหะหรืออมัลกัมนั้น ทางต่างประเทศได้มีการกำหนดมาตรฐานของระบบและเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสำหรับการรื้อวัสดุโลหะหรืออมัลกัม เนื่องจากเวลารื้อหรือกรอวัสดุโลหะนี้ อาจมีการฟุ้งกระจายของไอปรอทซึ่งต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการจัดการกับไอปรอทนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคนไข้ ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์

ที่ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ เรามีห้องพิเศษสำหรับการรื้อเปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมหรือโลหะนี้โดยเฉพาะตามมาตรฐานสากล โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • Safety glasses หรือแว่นตา เพื่อปกป้องดวงตาจากฝุ่นและไอปรอทระหว่างการรื้ออมัลกัม
  • Pure Oxygen tube หรือท่อจ่ายออกซิเจนทางจมูก เพื่อลดการหายใจอากาศจากภายนอกให้มากที่สุด
  • Rubber dam หรือแผ่นยางกั้น จะถูกใช้เพื่อไม่ให้เศษอมัลกัมหรือปรอทตกลงสู่ช่องคอของคนไข้ระหว่างการรื้ออมัลกัม
  • High-powered suction หรือเครื่องดูดน้ำลายกำลังสูง เพื่อดูดน้ำลายที่ปนเปื้อนจากสารปรอทออกให้เร็วที่สุด
  • Extraction fume hood หรือท่อดูดไอฟุ้งกระจาย เป็นระบบท่อดูดอากาศที่ใช้ดูดไอที่ฟุ้งกระจายเหนือช่องปากคนไข้เพื่อดู
    ดไอปรอทออกจากห้องให้เร็วที่สุด
  • Charcoal slurry หรือสารละลายคาร์บอน สำหรับใช้บ้วนปากเพื่อดูดสารที่อาจตกค้างอยู่ภานในบริเวณช่องปาก

  

ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ของเรา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน