previous arrow
next arrow
Slider

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา

  การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมหรือโลหะเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย

  ปัจจุบัน คนเราให้ความสนใจและความสำคัญกับความสวยงามของรอยยิ้มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนวัสดุอุดฟันแบบสมัยก่อนที่เป็นโลหะสีเงินและมักจะมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบดำเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ดูไม่สวยและเห็นชัดเจนเวลายิ้ม อีกสาเหตุหนึ่งที่คนต้องการเปลี่ยนวัสดุอมัลกัมหรือโลหะออกเพราะไม่ต้องการให้มีสารประกอบโลหะอยู่ในร่างกาย โดยมีบางบทวิจัยได้ทำการศึกษาเรื่องสารโลหะจากวัสดุอุดฟันในช่องปากอาจซึมเข้าสู่ร่างกายได้

  ในการรื้อวัสดุอุดฟันที่เป็นโลหะหรืออมัลกัมนั้น ทางต่างประเทศได้มีการกำหนดมาตรฐานของระบบและเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสำหรับการรื้อวัสดุโลหะหรืออมัลกัม เนื่องจากเวลารื้อหรือกรอวัสดุโลหะนี้ อาจมีการฟุ้งกระจายของไอปรอทซึ่งต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมในการจัดการกับไอปรอทนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคนไข้ ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์

  ที่ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ เรามีห้องพิเศษสำหรับการรื้อเปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมหรือโลหะนี้โดยเฉพาะตามมาตรฐานสากล โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • Safety glasses หรือแว่นตา เพื่อปกป้องดวงตาจากฝุ่นและไอปรอทระหว่างการรื้ออมัลกัม
  • Pure Oxygen tube หรือท่อจ่ายออกซิเจนทางจมูก เพื่อลดการหายใจอากาศจากภายนอกให้มากที่สุด
  • Rubber dam หรือแผ่นยางกั้น จะถูกใช้เพื่อไม่ให้เศษอมัลกัมหรือปรอทตกลงสู่ช่องคอของคนไข้ระหว่างการรื้ออมัลกัม
  • High-powered suction หรือเครื่องดูดน้ำลายกำลังสูง เพื่อดูดน้ำลายที่ปนเปื้อนจากสารปรอทออกให้เร็วที่สุด
  • Extraction fume hood หรือท่อดูดไอฟุ้งกระจาย เป็นระบบท่อดูดอากาศที่ใช้ดูดไอที่ฟุ้งกระจายเหนือช่องปากคนไข้เพื่อดู
   ดไอปรอทออกจากห้องให้เร็วที่สุด
  • Charcoal slurry หรือสารละลายคาร์บอน สำหรับใช้บ้วนปากเพื่อดูดสารที่อาจตกค้างอยู่ภานในบริเวณช่องปาก

    

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน