เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทเรซิน

วีเนียร์( Veneer ) แบบคอมโพสิทเรซิน มีความสวยงามเทียบเท่าหรือใกล้คียงกับฟันธรรมชาติ มีค่าให้จ่ายถูกกว่าวีเนียร์ประเภทเซรามิกแต่มีความแข็งแรงน้อยกว่าวัสดุประเภทเซรามิก วัสดุมีอายุการใช้งานประมาณ 2-5 ปี ขึ้นกับการดูแลรักษา ต้องได้รับการเปลี่ยนวัสดุใหม่ สีของวัสดุจะเปลี่ยนไปตามอายุการให้งาน มีโอกาสเปลี่ยนสี และดูดกลิ่นสามารถซ่อมแซมบางส่วนได้ ดดยไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทั้งหมด

คุณสมบัติ

เซรามิกวีเนียร์

คอมโพสิทวีเนียร์

ผิวหน้าฟันจะเรียบและมัน ยากต่อการติดของคราบต่างๆ

 ใช่

 

ปรับเรียงตัวของฟันแทนการจัดฟันได้เช่นกันในบางกรณี

 ใช่

 ใช่

สีฟันดูขาวและสว่างขึ้น

 ใช่

 ใช่

ฟันดูเป็นธรรมชาติ

 ใช่

 

ช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง

 ใช่

 ใช่

สามารถเพิ่มความยาวและเปลี่ยนรูปร่างของฟันได้ในบางกรณี

 ใช่

 ใช่

ช่วยแก้ไขฟันที่บิ่นหรือแตกได้

 ใช่

 ใช่

มีความคงทนแข็งแรง

 ใช่

 

คงสีฟันให้สวยไว้ได้นาน

 ใช่

 

ค่าใช้จ่ายไม่สูง

 

 ใช่

ค่าใช้จ่ายไม่สูง

 

 ใช่