ค่ารักษาทางทันตกรรม

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสดหรือเงินโอนสำหรับทุกการรักษา (เงินโอนขั้นต่ำ 5,000 บาท)

ตรวจฟันและขูดหินปูน

ตรวจฟันและปรึกษา

300–1,000 บาท

2,000 บาท (อินวิสไลน์)

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,500–2,000 บาท
(ขึ้นกับปริมาณหินปูน)

ทำความสะอาดด้วย Airflow

1,500 บาท

อุดฟันและเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

 • หนึ่งด้าน 1,500 บาท ต่อซี่
 • สองด้าน 2,500 บาท ต่อซี่
 • สามด้าน 3,500 บาท ต่อซี่
 • สี่ด้าน 4,500 บาท ต่อซี่

เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมเป็นวัสดุสีเหมือนฟันอย่างปลอดภัย

 • หนึ่งด้าน 2,000 บาท ต่อซี่
 • สองด้าน 3,000 บาท ต่อซี่
 • สามด้าน 4,000 บาท ต่อซี่
 • สี่ด้าน 5,000 บาท ต่อซี่

หนึ่งด้าน 2,000 บาท

สองด้าน 3,000 บาท

สามด้าน 4,000 บาท

สี่ด้าน 5,000 บาท

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบบ Zoom!

12,000 บาท

ราคาพิเศษ 10,000 บาท (4 รอบใน 1 ครั้ง)

ข้อมูลสำคัญ

 • เราทำการฟอกสีฟันเต็มรูปแบบ 4 รอบตามที่บริษัทผู้ผลิต Zoom! แนะนำ
 • เราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกครั้งในแต่ละรอบ
 • เราใช้น้ำยาฟอกสีฟันของแท้จากบริษัทผู้ผลิต Zoom เท่านั้น

ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

5,000 บาท

ราคาพิเศษ 4,000 บาท

น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน

600 บาท

ราคาพิเศษ 500 บาท

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และฟันปลอม

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

ครอบฟันเซรามิก e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia CAD/CAM with Intra-Oral Digital Scanner

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

25,000 บาท

ครอบฟันทอง

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาเริ่มต้น 30,000-40,000 บาท (ขึ้นกับขนาดของฟันและชนิดทอง)

ครอบฟันบนรากเทียม

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

30,000–35,000 บาท

Composite Veneer

6,000 บาท

Ceramic/Porcelain Veneer e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer with Digital Smile Design (DSD)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

PROMOTION
THB 20,000/ซี่ (8 ซี่ขึ้นไป)

ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)

35,000–40,000 บาท

Core build-up

2,000–4,000 บาท

Resin/Fiber Post

5,000 บาท

ฟันหน้า

10,000 บาท

ฟันกรามน้อย

13,000 บาท

ฟันกรามใหญ่

16,000 บาท

ฟันที่เคยรักษารากมาแล้ว

เพิ่ม 1,000–2,000 บาท

อุดราก

1,000–2,000 บาท

ถอนฟันธรรมดา

1,500-2,500 บาท

ถอนฟันที่รักษารากมาแล้ว

2,500-3,500 บาท

ผ่าฟันคุด (แบบง่าย)

4,000 บาท

ผ่าฟันคุด (บางส่วนอยู่ในกระดูก)

5,000-9,000 บาท

ผ่าฟันคุด (จมในกระดูก)

10,000-15,000 บาท

จัดฟันและอินวิสไลน์

จัดฟันโลหะ

50,000-100,000 บาท

จัดฟันเซรามิค

70,000-100,000 บาท

จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces

100,000-160,000 บาท

อินวิสไลน์ Invisalign

89,000-250,000 บาท

จัดฟันแบบ Brava by Brius

เริ่มต้น 350,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้

3,000-5,000 บาท ต่อชิ้น

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบติดแน่น

5,000-7,000 บาท ต่อชิ้น

เกลารากฟัน

2,500-4,000 บาท per quadrant

Esthetic Crown Lengthening/Gummy Smile

5,000 บาท ต่อซี่

Prosthetic Crown Lengthening

10,000 บาท ต่อซี่

Gum Recession/CT Graft

10,000 บาท ต่อซี่

Periodontal Maintenance

3,000-4,000 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟัน

1,000-2,500 บาท

ถอนฟัน

1,000-1,500 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน

800 บาท

เคลือบฟลูออไรด์

800 บาท

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,000-1,500 บาท

รักษารากฟัน

3,000-5,000 บาท

ครอบฟัน stainless

3,500 บาท

ครอบฟัน Zirconia

7,000-8,000 บาท

เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน (MAD FOR ANTI-SNORING) และความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (TMD)

Soft Night Guard

5,000 บาท

Occlusal Splint

9,000 บาท

Oral Appliance for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device (MAD)

40,000-42,000 บาท

Sleep Test

9,900 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิทัลและซีทีสแกนสามมิติ

เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง

300 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic

1,200 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan)

5,000-10,000 บาท

ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียม 1 ซี่

บาท รับประกัน
Dentium Implant  65,000

BioHorizons Implant

75,000
Straumann Implant    85,000

รากฟันเทียม 2 ตัว + สะพานฟัน 3 ซี่

บาท รับประกัน
Dentium Implant  155,000

BioHorizons Implant

175,000
Straumann Implant  195,000

รากฟันเทียม 2 ตัว + สะพานฟัน 4 ซี่

บาท รับประกัน
Dentium Implant  180,000

BioHorizons Implant

200,000
Straumann Implant  220,000

รากฟันเทียมทั้งขากรรไกรหรือทั้งปาก

บาท
We provide Final Prosthesis of All on 4/5/6 implant concept with fully screw retained high impact acrylic (KULZER®) with reinforced metal sub-structure which can be served as long-term final prosthesis.
Unlike traditional one day teeth of All on 4/5/6 concept which requires remaking of final prosthesis after 6 months, our final prosthesis lasts for years and requires 5-7 days to be made after the implant placement. We do not offer low prices with compromised quality of work.
All-on-4 Implants               340,000

          400,000

All-on-5 Implants               425,000

          500,000

All-on-6 Implants               510,000

           600,000

Implants with Overdenture

บาท  
2 Implants+Bar+Overdenture 170,000  
2 Implants+Ball+Overdenture 170,000
4 Implants+Bar+Overdenture 310,000
4 Implants+Ball+Overdenture 310,000

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา