ค่ารักษาทางทันตกรรม

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา

ตรวจฟันและขูดหินปูน

ตรวจฟันและปรึกษา

300–1,000 บาท

2,000 บาท (อินวิสไลน์)

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,200–2,000 บาท
(ขึ้นกับปริมาณหินปูน)

ทำความสะอาดด้วย Airflow

1,000 บาท

อุดฟันและเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน

 

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

1,000 บาท

(ต่อด้าน)

เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมเป็นวัสดุสีเหมือนฟันอย่างปลอดภัย

1,200 บาท

(ต่อด้าน)

Rubber Dam

500 บาท

per quadrant

Oxygen Supply

500 บาท

per quadrant

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบบ Zoom!

12,000 บาท

ราคาพิเศษ 10,000 บาท (4 รอบใน 1 ครั้ง)

 

ข้อมูลสำคัญ

 • เราทำการฟอกสีฟันเต็มรูปแบบ 4 รอบตามที่บริษัทผู้ผลิต Zoom! แนะนำ
 • เราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกครั้งในแต่ละรอบ
 • เราใช้น้ำยาฟอกสีฟันของแท้จากบริษัทผู้ผลิต Zoom เท่านั้น

ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

4,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,000 บาท

น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน

600 บาท

ราคาพิเศษ 500 บาท

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และฟันปลอม

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

ครอบฟันเซรามิก e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

20,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia CAD/CAM with Intra-Oral Digital Scanner

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

25,000 บาท

Full Gold Crown

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาเริ่มต้น 30,000-35,000 บาท (ขึ้นกับขนาดของฟัน)

ครอบฟันบนรากเทียม

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาประมาณ 30,000–35,000 บาท

Composite Veneer

6,000 บาท

 

Ceramic/Porcelain Veneer e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

Zirconia Veneer

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer with Digital Smile Design (DSD)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

PROMOTION
THB 20,000/ซี่ (8 ซี่ขึ้นไป)

ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)

30,000–40,000 บาท

Core build-up

2,000–4,000 บาท

Resin/Fiber Post

4,000–5,000 บาท

ฟันหน้า

9,000 บาท

ฟันกรามน้อย

12,000 บาท

ฟันกรามใหญ่

15,000 บาท

ฟันที่เคยรักษารากมาแล้ว

เพิ่ม 1,000–2,000 บาท

อุดราก

1,000–2,000 บาท

ถอนฟันธรรมดา

1,500-2,500 บาท

ถอนฟันที่รักษารากมาแล้ว

2,500-3,000 บาท

ผ่าฟันคุด (แบบง่าย)

3,000-4,000 บาท

ผ่าฟันคุด (บางส่วนอยู่ในกระดูก)

5,000-9,000 บาท

ผ่าฟันคุด (จมในกระดูก)

10,000-15,000 บาท

จัดฟันและอินวิสไลน์

จัดฟันโลหะ

50,000-100,000 บาท

 

จัดฟันเซรามิค

70,000-100,000 บาท

 

จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces

100,000-160,000 บาท

อินวิสไลน์ Invisalign

 

100,000-250,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้

3,000-5,000 บาท ต่อชิ้น

 

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบติดแน่น

5,000-7,000 บาท ต่อชิ้น

 

เกลารากฟัน

2,000-2,500 บาท per quadrant

Crown Lengthening/Gummy Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่)

5,000-15,000 บาท

Gum Recession/Long Tooth Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่)

5,000-15,000 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟัน

900-2,000 บาท

ถอนฟัน

800-1,000 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน

700 บาท

เคลือบฟลูออไรด์

700 บาท

ขูดหินปูนและขัดฟัน

800-1,300 บาท

รักษารากฟัน

3,000-5,000 บาท

ครอบฟัน stainless

3,000-3,500 บาท

ครอบฟัน Zirconia

7,000-8,000 บาท

เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน (MAD FOR ANTI-SNORING) และความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (TMD)

 

Soft Night Guard

5,000 บาท

Occlusal Splint

7,000 บาท

Oral Appliance for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device (MAD)

40,000-42,000 บาท

 

Sleep Test

9,900 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิทัลและซีทีสแกนสามมิติ

เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง

300 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic

1,200 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan)

4,000 บาท

ทันตกรรมรากเทียม

Single Implant with Porcelain Crown

THB Warranty
Dentium Implant  65,000
HiOssen Implant  70,000
BioHorizons Implant 75,000
Straumann Implant    85,000

2 Implants with 3-Unit Bridge

THB Warranty
Dentium Implant  155,000
HiOssen Implant  165,000
BioHorizons Implant 175,000
Straumann Implant  195,000

2 Implants with 4-Unit Bridge

THB Warranty
Dentium Implant  180,000
HiOssen Implant  190,000
BioHorizons Implant 200,000
Straumann Implant  220,000

Full-Arch / Full-Jaw Reconstruction*

THB
We provide Final Prosthesis of All on 4/5/6 implant concept with fully screw retained high impact acrylic (KULZER®) with reinforced metal sub-structure which can be served as long-term final prosthesis.
Unlike traditional one day teeth of All on 4/5/6 concept which requires remaking of final prosthesis after 6 months, our final prosthesis lasts for years and requires 5-7 days to be made after the implant placement. We do not offer low prices with compromised quality of work.
All-on-4 Implants

              320,000

           340,000

         360,000

          400,000

All-on-5 Implants

              400,000

           425,000

         450,000

          500,000

All-on-6 Implants

              480,000

           510,000

          540,000

           600,000

Implants with Overdenture

THB Warranty
2 Implants+Bar+Overdenture 170,000
2 Implants+Ball+Overdenture 170,000
4 Implants+Bar+Overdenture 310,000
4 Implants+Ball+Overdenture 310,000

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา