ตรวจฟันและขูดหินปูน

ตรวจฟันและปรึกษา

500–1,200 บาท

2,000 บาท (อินวิสไลน์)

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,500–2,500 บาท
(ขึ้นกับปริมาณหินปูน)

ทำความสะอาดด้วย Airflow

1,500 บาท

อุดฟันและเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

 • หนึ่งด้าน 1,500 บาท ต่อซี่
 • สองด้าน 2,500 บาท ต่อซี่
 • สามด้าน 3,500 บาท ต่อซี่
 • สี่ด้าน 4,500 บาท ต่อซี่

เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมเป็นวัสดุสีเหมือนฟันอย่างปลอดภัย

 • หนึ่งด้าน 2,000 บาท ต่อซี่
 • สองด้าน 3,000 บาท ต่อซี่
 • สามด้าน 4,000 บาท ต่อซี่
 • สี่ด้าน 5,000 บาท ต่อซี่

หนึ่งด้าน 2,000 บาท

สองด้าน 3,000 บาท

สามด้าน 4,000 บาท

สี่ด้าน 5,000 บาท

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบบ Zoom!

12,000 บาท

ราคาพิเศษ 10,000 บาท (4 รอบใน 1 ครั้ง)

ข้อมูลสำคัญ

 • เราทำการฟอกสีฟันเต็มรูปแบบ 4 รอบตามที่บริษัทผู้ผลิต Zoom! แนะนำ
 • เราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกครั้งในแต่ละรอบ
 • เราใช้น้ำยาฟอกสีฟันของแท้จากบริษัทผู้ผลิต Zoom เท่านั้น

ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

6,000 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท

น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน

600 บาท

ราคาพิเศษ 500 บาท

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และฟันปลอม

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

ครอบฟันเซรามิก e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

23,000 บาท

ครอบฟัน CAD/CAM Zirconia with 3D Scan and fully digital workflow

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

25,000 บาท

ครอบฟันทอง

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาเริ่มต้น 30,000-40,000 บาท (ขึ้นกับขนาดของฟันและชนิดทอง)

ครอบฟันบนรากเทียม

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

35,000–40,000 บาท

ขึ้นกับยี่ห้อรากเทียมของคนไข้

Composite Veneer

6,000 บาท

Ceramic/Porcelain Veneer e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer with Digital Smile Design (DSD)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

20,000 บาท

ฟันปลอมฐานเรซิ่น

ซี่แรก 7,500 บาท

ซี่ถดไป 1,000-2,000 บาทต่อซี่

ฟันปลอมฐานโลหะ

ซี่แรก 9,500 บาท

ซี่ถดไป 1,500-2,500 บาทต่อซี่

ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)

35,000–40,000 บาท

Core build-up

2,000–4,000 บาท

Resin/Fiber Post

5,000 บาท

ฟันหน้า

11,000 บาท

ฟันกรามน้อย

14,000 บาท

ฟันกรามใหญ่

17,000 บาท

ฟันที่เคยรักษารากมาแล้ว

เพิ่ม 2,000 บาท

อุดราก

2,000 บาท

ถอนฟันธรรมดา

1,500-2,500 บาท

ถอนฟันที่รักษารากมาแล้ว

2,500-3,500 บาท

ผ่าฟันคุด (แบบง่าย)

4,000 บาท

ผ่าฟันคุด (บางส่วนอยู่ในกระดูก)

5,000-9,000 บาท

ผ่าฟันคุด (จมในกระดูก)

10,000-15,000 บาท

จัดฟันและอินวิสไลน์

จัดฟันโลหะ

50,000-100,000 บาท

จัดฟันเซรามิค

70,000-100,000 บาท

จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces

100,000-160,000 บาท

อินวิสไลน์ Invisalign

89,000-240,000 บาท

จัดฟันแบบ Brava by Brius

เริ่มต้น 350,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้

3,500-5,000 บาท ต่อชิ้น

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบติดแน่น

5,000-7,000 บาท ต่อชิ้น

เกลารากฟัน

3,000-5,000 บาท per quadrant

Esthetic Crown Lengthening/Gummy Smile

5,000-7,000 บาท ต่อซี่

Prosthetic Crown Lengthening

10,000 บาท ต่อซี่

CT Gum Graft

20,000-30,000 บาท ต่อบริเวณ

Periodontal Maintenance

3,000-4,000 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟัน

1,000-2,500 บาท

ถอนฟัน

1,000-1,500 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน

800 บาท

เคลือบฟลูออไรด์

800 บาท

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,000-1,500 บาท

รักษารากฟัน

4,000-5,000 บาท

ครอบฟัน stainless

3,500 บาท

ครอบฟัน Zirconia

7,000-8,000 บาท

เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน (MAD FOR ANTI-SNORING) และความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (TMD)

Soft Night Guard

5,000 บาท

Occlusal Splint

10,000-12,000 บาท

Oral Appliance for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device (MAD)

42,000-55,000 บาท

Sleep Test

9,900 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิทัลและซีทีสแกนสามมิติ

เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง

300 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic

1,400 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan)

5,000-10,000 บาท

DENTAL IMPLANTS

Single Implant with Zirconia Crown

THB Warranty
Dentium Implant  65,000
Megagen Implant (BlueDiamond Model, Korean Straumann)
70,000
BioHorizons Implant 75,000
Straumann Implant  (Roxolid SLA)  90,000
Zeramex Zirconia Implant  105,000

2 Implants with 3-Unit Bridge

THB Warranty
Dentium Implant  155,000
Megagen Implant (BlueDiamond Model, Korean Straumann)
165,000
BioHorizons Implant 175,000
Straumann Implant  (Roxolid SLA)  205,000
Zeramex Zirconia Implant  235,000

2 Implants with 4-Unit Bridge

THB Warranty
Dentium Implant  180,000
Megagen Implant (BlueDiamond Model, Korean Straumann)
190,000
BioHorizons Implant 200,000
Straumann Implant  (Roxolid SLA)  230,000
Zeramex Zirconia Implant  260,000

Full-Arch / Full-Jaw Reconstruction*

THB
We provide Final Prosthesis of All on 4/5/6 implant concept with fully screw retained high impact acrylic (KULZER®) with reinforced metal sub-structure which can be served as long-term final prosthesis.
Unlike traditional one day teeth of All on 4/5/6 concept which requires remaking of final prosthesis after 6 months, our final prosthesis lasts for years and requires 5-7 days to be made after the implant placement. We do not offer low prices with compromised quality of work.
All-on-4 Implants           340,000
      360,000

     400,000

All-on-5 Implants           425,000
      450,000

     500,000

All-on-6 Implants           510,000
      540,000

     600,000

Special Offer: 10% Discount on Cash Payment or Transfer