ค่ารักษาทางทันตกรรม

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา

ตรวจฟันและขูดหินปูน

ตรวจฟันและปรึกษา

300–1,000 บาท

2,000 บาท (อินวิสไลน์)

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,500–2,000 บาท
(ขึ้นกับปริมาณหินปูน)

 

ทำความสะอาดด้วย Airflow

1,500 บาท

 

อุดฟันและเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน

 

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

หนึ่งด้าน 1,500 บาท

สองด้าน 2,500 บาท

สามด้าน 3,500 บาท

สี่ด้าน 4,500 บาท

เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมเป็นวัสดุสีเหมือนฟันอย่างปลอดภัย

หนึ่งด้าน 2,000 บาท

สองด้าน 3,000 บาท

สามด้าน 4,000 บาท

สี่ด้าน 5,000 บาท

 

หนึ่งด้าน 2,000 บาท

สองด้าน 3,000 บาท

สามด้าน 4,000 บาท

สี่ด้าน 5,000 บาท

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบบ Zoom!

12,000 บาท

ราคาพิเศษ 10,000 บาท (4 รอบใน 1 ครั้ง)

 

ข้อมูลสำคัญ

 • เราทำการฟอกสีฟันเต็มรูปแบบ 4 รอบตามที่บริษัทผู้ผลิต Zoom! แนะนำ
 • เราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกครั้งในแต่ละรอบ
 • เราใช้น้ำยาฟอกสีฟันของแท้จากบริษัทผู้ผลิต Zoom เท่านั้น

ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

5,000 บาท

 

ราคาพิเศษ 4,000 บาท

 

น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน

600 บาท

ราคาพิเศษ 500 บาท

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และฟันปลอม

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

ครอบฟันเซรามิก e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

20,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia CAD/CAM with Intra-Oral Digital Scanner

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

25,000 บาท

ครอบฟันทอง

 

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาเริ่มต้น 30,000-40,000 บาท (ขึ้นกับขนาดของฟันและชนิดทอง)

 

ครอบฟันบนรากเทียม

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

30,000–35,000 บาท

 

Composite Veneer

6,000 บาท

 

Ceramic/Porcelain Veneer e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

 

Zirconia Veneer

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer with Digital Smile Design (DSD)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

PROMOTION
THB 20,000/ซี่ (8 ซี่ขึ้นไป)

ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)

35,000–40,000 บาท

 

Core build-up

2,000–4,000 บาท

Resin/Fiber Post

5,000 บาท

 

ฟันหน้า

10,000 บาท

 

ฟันกรามน้อย

13,000 บาท

 

ฟันกรามใหญ่

16,000 บาท

 

ฟันที่เคยรักษารากมาแล้ว

เพิ่ม 1,000–2,000 บาท

อุดราก

1,000–2,000 บาท

ถอนฟันธรรมดา

1,500-2,500 บาท

ถอนฟันที่รักษารากมาแล้ว

2,500-3,500 บาท

 

ผ่าฟันคุด (แบบง่าย)

4,000 บาท

 

ผ่าฟันคุด (บางส่วนอยู่ในกระดูก)

5,000-9,000 บาท

ผ่าฟันคุด (จมในกระดูก)

10,000-15,000 บาท

จัดฟันและอินวิสไลน์

จัดฟันโลหะ

50,000-100,000 บาท

 

จัดฟันเซรามิค

70,000-100,000 บาท

 

จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces

100,000-160,000 บาท

อินวิสไลน์ Invisalign

 

79,000-250,000 บาท

 

จัดฟันแบบ Brava by Brius

 

เริ่มต้น 350,000 บาท

 

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้

3,000-5,000 บาท ต่อชิ้น

 

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบติดแน่น

5,000-7,000 บาท ต่อชิ้น

 

เกลารากฟัน

2,500-4,000 บาท per quadrant

 

Esthetic Crown Lengthening/Gummy Smile

 

5,000 บาท ต่อซี่

 

Prosthetic Crown Lengthening

 

10,000 บาท ต่อซี่

 

Gum Recession/CT Graft

 

เริ่มต้น 10,000 บาท

 

Periodontal Maintenance

 

3,000-4,000 บาท

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟัน

900-2,000 บาท

ถอนฟัน

800-1,000 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน

700 บาท

เคลือบฟลูออไรด์

700 บาท

ขูดหินปูนและขัดฟัน

800-1,300 บาท

รักษารากฟัน

3,000-5,000 บาท

ครอบฟัน stainless

3,000-3,500 บาท

ครอบฟัน Zirconia

7,000-8,000 บาท

เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน (MAD FOR ANTI-SNORING) และความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (TMD)

 

Soft Night Guard

5,000 บาท

Occlusal Splint

7,500 บาท

 

Oral Appliance for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device (MAD)

40,000-42,000 บาท

 

Sleep Test

9,900 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิทัลและซีทีสแกนสามมิติ

เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง

300 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic

1,200 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan)

5,000-10,000 บาท

 

ทันตกรรมรากเทียม

Single Implant with Porcelain Crown

THB Warranty
Dentium Implant  65,000
   
BioHorizons Implant 75,000
Straumann Implant    85,000

2 Implants with 3-Unit Bridge

THB Warranty
Dentium Implant  155,000
   
BioHorizons Implant 175,000
Straumann Implant  195,000

2 Implants with 4-Unit Bridge

THB Warranty
Dentium Implant  180,000
   
BioHorizons Implant 200,000
Straumann Implant  220,000

Full-Arch / Full-Jaw Reconstruction*

THB
We provide Final Prosthesis of All on 4/5/6 implant concept with fully screw retained high impact acrylic (KULZER®) with reinforced metal sub-structure which can be served as long-term final prosthesis.
Unlike traditional one day teeth of All on 4/5/6 concept which requires remaking of final prosthesis after 6 months, our final prosthesis lasts for years and requires 5-7 days to be made after the implant placement. We do not offer low prices with compromised quality of work.
All-on-4 Implants

              320,000

         360,000

          400,000

All-on-5 Implants

              400,000

         450,000

          500,000

All-on-6 Implants

              480,000

          540,000

           600,000

Implants with Overdenture

THB Warranty
2 Implants+Bar+Overdenture 170,000
2 Implants+Ball+Overdenture 170,000
4 Implants+Bar+Overdenture 310,000
4 Implants+Ball+Overdenture 310,000

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา