Modern bakery

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ คลินิกทันตกรรมที่ดูแลรอยยิ้มคนไทย มานานกว่า 76 ปี

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจทั้ง 3 แห่งมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร

ปรึกษาทันตแพทย์


เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มต้นให้การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 โดยทพ. บัญชา ศิริไก ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทั้งหมด 3 สาขาภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน 

อ่านเพิ่ม...

ศูนย์ทันตกรรมทันตกรรมทันตกิจให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขาประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

“เรายังเป็นผู้ให้บริการรักษาด้านทันตกรรมรากฟันเทียมรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2516.”

– ทพ.บัญชา ศิริไกร

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ทีมทันตแพทย์ของเราทั้งหมด

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน เพื่อคลอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมทุกประเภทตั้งแต่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การรักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

1996: Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ทพ.ธิติ ศิริไกร

1995: Doctor of Dental Surgery, Khon Kaen University

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมรากเทียม, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.ธารา ศิริไกร

1999: Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

2002: Doctor of dental surgery, Chulalongkorn University

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมรากเทียม, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ปลูกกระดูก รากฟันเทียมทั้งปาก ทันตกรรมจัดฟันใส อินวิสไลน์ จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน Zoom เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เปลี่ยนวัสดุโลหะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD TMJ เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ซีทีสแกน แลปทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM

ทันตกรรมรากเทียม

อ่านเพิ่ม...

เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่ม...

รักษาโรคเหงือก

อ่านเพิ่ม...

ครอบฟัน สะพานฟัน

อ่านเพิ่ม...

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

อ่านเพิ่ม...

ฟอกสีฟัน Philips Zoom!

อ่านเพิ่ม...

จัดฟันใส อินวิสไลน์

อ่านเพิ่ม...

CAD-CAM เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัล

อ่านเพิ่ม...

รักษารากฟัน

อ่านเพิ่ม...
อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน

บทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน