Modern bakery

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ คลินิกทันตกรรมที่ดูแลรอยยิ้มคนไทย มานานกว่า 76 ปี

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจทั้ง 3 แห่งมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร

ปรึกษาทันตแพทย์
  หากเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง กรุณาอีเมลหาเราโดยตรงที่ [email protected]

  เกี่ยวกับเรา

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มต้นให้การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 โดยทพ. บัญชา ศิริไก ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทั้งหมด 3 สาขาภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน 

  อ่านเพิ่ม...

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกรรมทันตกิจให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขาประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

  “เรายังเป็นผู้ให้บริการรักษาด้านทันตกรรมรากฟันเทียมรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2516.”

  – ทพ.บัญชา ศิริไกร

  ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

  ทีมทันตแพทย์ของเราทั้งหมด

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน เพื่อคลอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมทุกประเภทตั้งแต่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การรักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

  1996: Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

  อ่านเพิ่ม

  สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

  ทพ.ธิติ ศิริไกร

  1995: Doctor of Dental Surgery, Khon Kaen University

  อ่านเพิ่ม

  สาขาทันตกรรมรากเทียม, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

  ทพ.ธารา ศิริไกร

  1999: Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

  อ่านเพิ่ม

  สาขาทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมเพื่อความงาม

  ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

  2002: Doctor of dental surgery, Chulalongkorn University

  อ่านเพิ่ม

  สาขาทันตกรรมรากเทียม, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

  ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ปลูกกระดูก รากฟันเทียมทั้งปาก ทันตกรรมจัดฟันใส อินวิสไลน์ จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน Zoom เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เปลี่ยนวัสดุโลหะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD TMJ เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ซีทีสแกน แลปทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM

  ทันตกรรมรากเทียม

  อ่านเพิ่ม...

  เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

  อ่านเพิ่ม...

  รักษาโรคเหงือก

  อ่านเพิ่ม...

  ครอบฟัน สะพานฟัน

  อ่านเพิ่ม...

  เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

  อ่านเพิ่ม...

  ฟอกสีฟัน Philips Zoom!

  อ่านเพิ่ม...

  จัดฟันใส อินวิสไลน์

  อ่านเพิ่ม...

  CAD-CAM เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัล

  อ่านเพิ่ม...

  รักษารากฟัน

  อ่านเพิ่ม...

  อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน

  บทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน