ทำวีเนียร์เคลือบฟันโดยศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ

การทำวีเนียร์เคลือบฟันคืออะไร

การทำวีเนียร์ คือ วิธีการแก้ไขความบกพร่องของฟันด้วยการใช้วัสดุพิเศษสำหรับเคลือบฟัน โดยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับตัวฟันได้หลายเคสด้วยกัน เช่น ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันกระต่าย ฟันไม่เท่ากัน ฟันดำ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเล่านี้กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจด้วยการทำวีเนียร์เคลือบฟัน

ประเภทของการทำทำวีเนียร์เคลือบฟัน

การทำวีเนียนร์เคลือบฟันสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 2 ประเภทดังนี้

1. เคลือบฟันด้วยวีเนียร์โดยตรงในช่องปาก (Direct Veneer) 

ประเภทแรก คือการใช้วัสดุเคลือบที่มีสีเหมือนฟันร่วมกับสารยึดชนิดพิเศษ ปิดลงบนผิวฟันในช่องปากโดยตรง ช่วยปรับรูปร่างและผิวฟันให้มีลักษณะที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งวิธี “เคลือบฟันด้วยวีเนียร์โดยตรงในช่องปาก” ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์เท่านั้น เพราะหากมีข้อบกพร่องระหว่างติดอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้ เช่น ทำให้เกิดกลิ่นปาก เป็นต้น

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำการเคลือบฟันด้วยวีเนียร์โดยตรงในช่องปาก ทันตแพทย์จะเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตเรซิน เป็นวัสดุที่ผลิตด้วยเรซินและซิลิกา มีคุณสมบัติพิเศษคือความคงทนของสีทีเคลือบไว้และความทนทาน แต่ความเงางามจะยังด้อยกว่าประเภทเซรามิกหรือพอร์ซเลน

2. เคลือบฟันด้วยวีเนียร์นอกช่องปาก (Indirect Veneer) 

ประเภทที่สอง คือวิธีที่จำเป็นต้องกรอผิวฟันเดิมออก และพิมพ์ฟัน พร้อมให้ผู้รับบริการเลือกสีฟันที่ต้องการ จากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปเข้ากระบวนการผลิตวัสดุเคลือบฟันวีเนียร์ขึ้นมา โดยใช้วัสดุพอร์ซเลน หรือเซรามิก ซึ่งมีข้อดีที่มีความสวยเงางามเหมือนธรรมชาติ มากกว่าคอมโพสิตเรซิน โดยระหว่างที่รอวัสดุเคลือบฟันวีเนียร์ ทันตแพทย์จะทำการปิดผิวฟันด้วยวัสดุชั่วคราวก่อนที่จะนำวีเนียร์เซรามิกที่ทำเสร็จเรียบร้อยมาใส่ให้อีกครั้ง

ประเภทของวัสดุสำหรับทำวีเนียร์เคลือบฟัน

วัสดุสำหรับการทำเคลือบฟันวีเนียร์สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 2 ประเภทคือ วีเนียร์เซรามิก และ วีเบียร์คอมโพสิตเรซิ่น โดยทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างดังนี้ 

1. วัสดุทำเคลือบฟันวีเนียร์เซรามิก

เป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงมากที่สุด มีความเงางาม และให้สีที่เป็นธรรมชาติเนียนไปกับผิวฟันมากที่สุด มีอายุการใช้งานนานที่สุด แต่เป็นการทำวีเนียร์ที่ราคาสูงกว่าแบบคอมโพสิตเรซิน

2. วัสดุทำเคลือบฟันวีเนียร์คอมโพสิตเรซิ่น

เป็นวัสดุทำเคลือบฟันวีเนียร์ที่ผลิตด้วยเรซินและซิลิกา มีคุณสมบัติเรื่องความทนทานและความเงางาม แต่ยังด้อยกว่าวัสดุเคลือบฟันแบบเซรามิก เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบน้อยเพราะมีราคาทำวีเนียร์ที่ถูกกว่า

ทำไมถึงควรเลือกทำวีเนียร์เคลือบฟันกับทันตกิจ

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจได้ให้การรักษาด้านเคลือบฟันเทียมวีเนียร์มานานหลายสิบปีทั้งแบบคอมโพสิตและแบบเซรามิก และมีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านนี้หลายท่านที่มีประสปการณ์มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทันตกิจยังได้ใช้เทคโรโลยีระบบใหม่ๆ ด้านวีเนียร์เคลือบฟันเทียมที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่าน เช่นการใช้ระบบออกแบบรูปร่างฟันและรอยยิ้มแบบดิจิทัลเพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุดของคนไข้