จัดฟันแบบ Brava by Brius เทคโนโลยีใหม่ เจ็บน้อย เสร็จเร็วกว่า และไม่เห็นเครื่องมือ


เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบการจัดฟันจากสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวมข้อดีของการจัดฟันทั้งแบบติดแน่นและแบบใสเข้าไว้ด้วยกัน และ Brava by Brius ไม่ใช่การจัดฟันแบบติดแน่นด้านในที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เนื่องจากวิธีการรักษาและการเคลื่อนฟันสำหรับเครื่องมือของ Brius จะถูกวางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์ร่วมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์และประมวลผลด้วยระบบ AI และ Independent Mover ที่ทันสมัย จากข้อมูลต่างๆทั้งภาพถ่ายฟันและใบหน้า ภาพถ่ายเอกซเรย์ ลักษณะการสบฟันจากการสแกนฟันด้วย Intraoral Scanner รวมถึงโครงสร้างของขากรรไกร และกระดูกที่รองรับฟันจากการทำ 3D CT Scan ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้การเคลื่อนฟันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นุ่มนวล เจ็บน้อยกว่าและเสร็จรวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ โดยเฉลี่ยถึง 40-60%

เครื่องมือจัดฟัน Brava by Brius จะแตกต่างจากเครื่องมือจัดฟันด้านในแบบทั่วๆไป โดยเครื่องมือจะถูกออกแบบเฉพาะบุคคล จากการวางแผนของทันตแพทย์ที่วิเคราะห์จากลักษณะปัญหาการสบฟันและการเรียงตัวของฟันแต่ละซี่ของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนจะมีรูปร่างฟันไม่เหมือนกัน โดยอุปกรณ์จะถูกติดอยู่ที่ด้านหลังของซี่ฟันจึงไม่มีใครสังเกตเห็นได้ว่ากำลังจัดฟันอยู่

Brava by Bruis ทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามดั่งที่คุณเคยต้องการมาตลอด และเหนือสิ่งอื่นใดจะไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังจัดฟันอยู่ Brava by Brius เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก 100% เครื่องมือแต่ละชิ้นจะถูกออกแบบด้วยเทคโนโดยเฉพาะและทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับคนไข้แต่ละราย เครื่องมือจะใช้แรงเล็กน้อยในการเคลื่อนฟันแต่ละซี่ โดยการเคลื่อนฟันแต่ละซี่จะเป็นอิสระต่อกัน ผลลัพธ์จากการรักษาด้วย Brava by Brius สามารถเห็นผลในระยะไม่ถึงปี ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการจัดฟันของคุณได้

ในการจัดฟัน Brava by Brius จะใช้เครื่องมือจัดฟันเพียงชุดเดียวตลอดกระบวนการรักษา ลักษณะเครื่องมือจัดฟันจะเป็นบาร์โลหะรูปทรงโค้งและมีอาร์มที่ยื่นออกมาจากแกนของบาร์ โดยอาร์มจะทำหน้าที่ในการเคลื่อนฟัน ซึ่งตัวเครื่องมือจะถูกติดอยู่บริเวณด้านในของฟัน และการเคลื่อนที่ของฟันนั้นแต่ละซี่จะเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากเครื่องมือจะอยู่ในช่องปากตลอดเวลา จึงไม่จำเป็นต้องนับชั่วโมงในการใส่เครื่องมือ ในด้านของการดูแลสุขภาพในช่องปาก จะทำความสะอาดและดูแลง่ายกว่าจัดฟันแบบติดแน่นทั่วไป ในส่วนของการนัดหมาย ทันตแพทย์จะนัดคนไข้ตามความจำเป็นเพื่อติดตามการรักษา และดูแลอุปกรณ์ในช่องปากเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาจะเป็นไปตามแผนไว้

 

ขั้นตอนการจัดฟันแบบ BRIUS


1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

2. ถ่ายรูปทำประวัติ, X-ray, สแกนฟันแบบ 3 มิติ เพื่อนำไปวางแผนการรักษา, 3D CT Scan

3. วางแผนการรักษา และดูแผนการรักษาที่เหมาะสม ร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามทิศทางที่คนไข้ต้องการ

4.ติดเครื่องมือ Brius ด้านในของฟัน

5. เข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันอย่างสม่ำเสมอตามนัดหมาย เพื่อดูความคืบหน้าของการรักษาให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ติดตามผลการรักษา

6. เมื่อทันตแพทย์ตรวจสอบแล้วว่าผลการรักษาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทันตแพทย์จะทำการถอดเครื่องมือจัดฟัน และใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ตามปกติ