ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณปู่จง ศิริไกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมาทันตแพทย์บัญชา ศิริไกร ลูกชายคนโตของคุณปู่จง ศิริไกร ได้ดำเนินการทันตกิจในเวลาต่อมา โดยที่ทพ.บัญชา ศิริไกร เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมคนแรกของประเทศไทย ซึ่งท่านได้ศึกษาทันตกรรมรากเทียมจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2516 ทพ.บัญชาและทพญ.เกศินี ศิริไกร ภรรยาได้ดำเนินการทันตกิจคลินิกประตูน้ำตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ทันตกิจคลินิกสาขาที่สองได้ถือกำเนิดขึ้นที่อาคารออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยูและในเพียงหนึ่งปีถัดมา พ.ศ. 2547 ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจสำนักงานใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ทพ. ธิติ ศิริไกร และนายกฤษฎี ศิริไกร บุตรชายทั้งสามของทพ.บัญชา และทพญ.เกศินี ศิริไกร จนถึงปัจจุบัน โดยที่ทพ. ธารา ศิริไกร เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

 

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจทั้ง 3 แห่งมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน อินวิสไลน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทและเซรามิก เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริหารที่ดีที่สุดแก่คนไข้ของเราเพื่อรักษาชื่อเสียงที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้มายาวนานกว่า 75 ปี

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ทีมทันตแพทย์ของเราทั้งหมด

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน เพื่อคลอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมทุกประเภทตั้งแต่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การรักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับคนไข้ของเรา คนไข้ของเราจะได้รับการตรวจรักษา การวางแผน และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องและปลอดภัยโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาเท่านั้น โดยทันตแพทย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ของเราจบการศึกษาหรือการอบรมขั้นสูงจากทั้งในและต่างประเทศ

2539: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ทพ.ธิติ ศิริไกร

1995: Doctor of Dental Surgery, Khon Kaen University

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมรากเทียม, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพ.ธารา ศิริไกร

2542: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

2545: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่ม

สาขาทันตกรรมรากเทียม, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน และฟันปลอม

ทพญ.วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์


บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ปลูกกระดูก รากฟันเทียมทั้งปาก ทันตกรรมจัดฟันใส อินวิสไลน์ จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน Zoom เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เปลี่ยนวัสดุโลหะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD TMJ เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ซีทีสแกน แลปทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM

ทันตกรรมรากเทียม

อ่านเพิ่ม...

เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่ม...

รักษาโรคเหงือก

อ่านเพิ่ม...

ครอบฟัน สะพานฟัน

อ่านเพิ่ม...

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

อ่านเพิ่ม...

ฟอกสีฟัน Philips Zoom!

อ่านเพิ่ม...

จัดฟันใส อินวิสไลน์

อ่านเพิ่ม...

CAD-CAM เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัล

อ่านเพิ่ม...

รักษารากฟัน

อ่านเพิ่ม...
อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน

บทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน