ความสำคัญของการจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

มีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าทันตแพทย์ทุกคนสามารถจัดฟัน (Orthodontics) ได้ ทั้ง ๆ ที่ทันตกรรมจัดฟันเป็นการรักษาเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ทันตแพทย์ที่รักษาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างฟัน ขากรรไกร และการสบฟัน รวมถึงการใช้งานเครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน
หากรักษากับทันตแพทย์ทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลังได้ เช่น การเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ฟันไม่สบกันมากกว่าเดิม หรือทำให้ขากรรไกรค้าง จนจำเป็นที่จะต้องรักษาใหม่

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว คลินิกทันตกรรมทันตกิจจะพาคุณไปทำความรู้จักกับทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์จัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน พร้อมวิธีตรวจสอบรายชื่อ รับรองว่าอ่านจบแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถรู้ได้เลยว่า ทันตแพทย์ของคลินิกทันตกรรมที่อยากเข้าไปใช้บริการเป็นทันตแพทย์แบบใด

ทันตแพทย์

รู้จักกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน และทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันมีความแตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์จัดฟัน ดังนี้

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ทั่วไป คือ ทันตแพทย์ที่จะใช้เวลาเรียน 6 ปี ตามหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งในหลักสูตรจะเรียนการจัดฟันแค่เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปจะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอที่จะจัดฟันให้กับคนไข้ จำเป็นที่จะต้องเรียนต่อสาขาเฉพาะทันตกรรมจัดฟันเพิ่มเติม ซึ่งมีทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์ทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ของทันตแพทยสภา

จัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟัน เป็นทันตแพทย์ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี แล้วเลือกเรียนต่อเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันในมหาวิทยาลัยต่อ ซึ่งเป็นการเรียนแบบเต็มเวลา จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 – 4 ปี โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์ที่เรียนจบสาขาทันตกรรมจัดฟันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันที่สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจัดฟันที่ทันตแพทยสภาผ่าน และได้วุฒิบัตร และขึ้นทะเบียนเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันได้ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันมีความแตกต่างกับทันตแพทย์จัดฟันอย่างไร?

มีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชี่ยวชาญ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ที่เรียนจบทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน แต่ยังสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจัดฟันกับทันตแพทยสภาไม่ผ่าน หรือยังไม่ได้ไปสอบ ในขณะที่ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นผู้ที่สอบผ่านแล้ว

ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถให้บริการจัดฟันได้ไหม?

ในความเป็นจริงแล้ว ทันตแพทย์ทั่วไป เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับใบประกอบวิชาชีพอยู่ ซึ่งสามารถรักษาโรคในช่องปากต่าง ๆ และจัดฟันได้ ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปที่อยากให้บริการจัดฟันก็มักจะเข้าอบรมหาความรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอน แต่อาจจะไม่มีความชำนาญเท่ากับทันตแพทย์จัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

การเลือกจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันมีความสำคัญอย่างไร

การจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเข้ารับการจัดฟัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันค่อนข้างมาก หรือมีปัญหาด้านขากรรไกร เพราะพวกเขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างฟัน ขากรรไกร และการสบฟันสูง สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเสี่ยงเสียเวลา หรือจัดฟันใหม่หลาย ๆ รอบ

จะเห็นได้ว่า ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันมีเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันมากกว่าทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์จัดฟันมาก สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการรักษาจัดฟันได้อย่างแม่นยำ นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของการจัดฟัน สำหรับท่านใดที่สนใจจัดฟัน สามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ได้ที่คลินิกทันตกรรมทันตกิจได้เลย เรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันพร้อมให้การดูแลคนไข้ทุกท่านแบบเคสบายเคส มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

ทำนัดหมาย Make an appointment