ราคาค่ารักษา

ราคาค่ารักษาทางทันตกรรม

ตรวจฟันและขูดหินปูน

บาท ระยะเวลา
ตรวจฟันและปรึกษา 300-500
ขูดหินปูนและขัดฟัน 1,000-2,000 ขึ้นกับปริมาณหินปูน 30-60 นาที
ทำความสะอาดด้วย Airflow 1,000 30 นาที

อุดฟัน

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ต่อด้าน) 1,000 บาท
เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย
Rubber Dam 500 บาท/quadrant
Oxygen Supply 500 บาท/quadrant

ฟอกสีฟัน

 บาท ราคาพิเศษ ระยะเวลา
ฟอกสีฟันแบบ Plasma 10,000 7,500 1 ชม.
ฟอกสีฟันแบบ Zoom! 12,000 10,000 1 ชม.

ข้อมูลสำคัญ

  • เราทำการฟอกสีฟันเต็มรูปแบบ 4 รอบตามที่บริษัทผู้ผลิต Zoom! แนะนำ
  • เราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกครั้งในแต่ละรอบ
  • เราใช้น้ำยาฟอกสีฟันของแท้จากบริษัทผู้ผลิต Zoom เท่านั้น

ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

 บาท ราคาพิเศษ
ชุดถาดน้ำยาฟอกสีฟัน (บน+ล่าง) 3,000 2,500
น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน 600 500

ครอบฟันและสะพานฟัน

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM Crown) บาท รับประกัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา 9,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >2% 13,000 warranty2years
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >54% 18,000 warranty2years
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >85% 20,000-25,000 warranty2years
ครอบฟันบนรากเทียม 25,000-30,000 warranty2years
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น (All Ceramic Crown)  บาท รับประกัน
ครอบฟันเซรามิก CAD/CAM with Intra-Oral Digital Scanner 20,000 warranty2years

เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์)

เคลือบฟันเทียมวัสดุสีเหมือนฟัน 4,000-5,000 ต่อซี่
เคลืิบฟันเทียมเซรามิก บาท รับประกัน
เคลือบฟันเทียมเซรามิก (IPS Empress Esthetics) 11,000 ต่อซี่
เคลือบฟันเทียมเซรามิก (IPS Empress e.Max) 12,000 ต่อซี่ warranty2years

ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียมไททาเนียมซี่เดี่ยว (ราคารวมครอบฟันแล้ว)  บาท รับประกัน
BioHorizons Implant System 75,000
ITI Straumann SLATM (ADA Approved) 80,000
ITI Straumann Bone Level SLATM 80,000
ITI Straumann SLActiveTM(20% more bone-implant contact) 85,000
ITI Straumann Bone Level SLActiveTM (20% more bone-implant contact) 85,000
ITI Straumann RoxolidTM 85,000
รากฟันเทียมไททาเนียม 2 ตัว + สะพานฟัน 3 ซี่  บาท รับประกัน
BioHorizons Implant System 170,000
ITI Straumann SLATMincluding porcelain bridge 180,000
รากฟันเทียมไททาเนียม 2 ตัว + สะพานฟัน 4 ซี่  บาท รับประกัน
BioHorizons Implant System 190,000
ITI Straumann SLATM 200,000
รากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก  บาท รับประกัน
รากเทียม 4 ตัว + สะพานฟัน 10-12 ซี่ 320,000 (ฟันคอมโพสิท) 420,000 (ฟันเซรามิก)
รากเทียม 5 ตัว + สะพานฟัน 12 ซี่ 400,000 (ฟันคอมโพสิท) 490,000 (ฟันเซรามิก)
รากเทียม 6 ตัว + สะพานฟัน 12-14 ซี่ 480,000 (ฟันคอมโพสิท)
580,000 (ฟันเซรามิก)
รากฟันเทียมไททาเนียม + ฟันปลอม บาท รับประกัน
รากเทียม 2 ตัว + bar + ฟันปลอม 190,000
รากเทียม 2 ตัว + ball + ฟันปลอม 190,000
รากเทียม 4 ตัว + bar + ฟันปลอม 350,000
รากเทียม 4 ตัว + ball + ฟันปลอม 350,000
Zygomatic Implant System+Fixed Bridges 600,000-700,000

รักษารากฟัน

บาท
ฟันหน้า 8,000
ฟันกรามน้อย 10,000
ฟันกรามใหญ่ 12,000

ถอนฟันและผ่าฟันคุด

บาท
ถอนฟันธรรมดา 1,000-2,000
ผ่าฟันคุดง่านถึงยากปานกลาง 3,000-5,000
ผ่าฟันคุดอย่างยาก 6,000-8,000

รักษาโรคเหงือก

บาท
เกลารากฟัน 2,000-2,500/quadrant
Crown Lengthening/Gummy Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่) 2,500-10,000
Gum Recession/Long Tooth Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่) 2,500-10,000

ทันตกรรมจัดฟัน

บาท
จัดฟันโลหะ 50,000-70,000
จัดฟันเซรามิก 80,000-100,000
จัดฟันแบบ Speed Damon 120,000-160,000
จัดฟันด้านใน 150,000-180,000
จัดฟันใส อินวิสไลน์ 90,000-200,000
รีเทนเนอร์ 3,000 ต่อชิ้น

ทันตกรรมเด็ก

บาท
อุดฟัน 900-2,000
ถอนฟัน 800-1,000
เคลือบหลุมร่องฟัน 700
เคลือบฟลูออไรด์ 700
ขูดหินปูนและขัดฟัน 800-1,200

เอ็กซเรย์

บาท
เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง 250
เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic 1,000
เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan) 2,500-4,000

  • เริ่มต้นเดือนมกราคม 2558