previous arrow
next arrow
Slider

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ คลินิกทันตกรรมที่ดูแลร้อยยิ้มคนไทยมานานกว่า 75 ปี

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มต้นให้การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 โดยทพ. บัญชา ศิริไก ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทั้งหมด 3 สาขาภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน บนพื้นที่ให้บริการกว่า 2,000 ตารางเมตร เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการให้การรักษารวมไปถึงแลปทันตกรรมแบบดิจิทัล Digital CAD/CAM Dental Lab และเครื่องซีทีสแกน 3D Dental CT Scan สำหรับงานทันตกรรมรากฟันเทียมและศัลยกรรมช่องปาก และเครื่อง iTero Digital Scan สำหรับงานอินวิสไลน์ Invisalign

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจประกอบไปด้วยศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและจัดฟันใสอินวิสไลน์ ศูนย์ทันตกรรมเด็ก ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และใส่ฟัน ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม ศูนย์ทันตกรรมโรคเหงือก ศูนย์ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ศูนย์ทันตกรรมศัลยกรรมและผ่าฟันคุด และศูนย์แลปทันตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับความต้องการของคนไข้ทันตกรรมทุกท่าน

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน เพื่อคลอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมทุกประเภทตั้งแต่ ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมจัดฟันและจัดฟันใสอินวิสไลน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ครอบฟันและสะพานฟัน ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ ฟอกสีฟัน ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมปริทันต์หรือโรคเหงือก ทันตกรรมงานศัลย์ ถอนฟันและผ่าฟันคุด และทันตกรรมเด็ก ทันตแพทย์ทุกท่านเป็นทันตแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในแต่ละสาขาทันตกรรมเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดกับผู้รับบริการ

ทพ.ธารา ศิริไกร

ทพ.ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More
ทพ.ธิติ ศิริไกร

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More
ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

Operative, Cosmetic, Implantologist

Read More
ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน อินวิสไลน์ จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ เซรามิกวีเนียร์ เปลี่ยนวัสดุโลหะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ซีทีสแกน แลปทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียมกับคลิน...

Read More
จัดฟันใส อินวิสไลน์

จัดฟันใส อินวิสไลน์

จัดฟันใส Invisalign กับทันตแพทย...

Read More
ฟอกสีฟัน Philips Zoom

ฟอกสีฟัน Philips Zoom

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

Read More
ครอบฟัน สะพานฟัน

ครอบฟัน สะพานฟัน

ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

Read More
เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

Read More
เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

Read More
รักษารากฟัน

รักษารากฟัน

ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

Read More
รักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือก

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

Read More
จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces System

จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces System

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

Read More

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน