previous arrow
next arrow
Slider

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ คลินิกทันตกรรมที่ดูแลร้อยยิ้มคนไทยมานานกว่า 75 ปี

  มาตรการป้องกัน COVID-19 ของศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ

  • มีจุดคัดกรองทันตแพทย์ พนักงาน บุคคลากร และผู้มาใช้บริการทุกท่านก่อนเข้าอาคารศูนย์ทันตกรรม
  • ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารศูนย์ทันตกรรม
  • ในทุกห้องรักษาทันตกรรม นอกเหนือจากการใช้เครื่องดูดน้ำลายเพียงอย่างเดียว เราได้ติดตั้งระบบแขนดูดละอองฟุ้งกระจายของ Alsident ประเทศเดนมาร์ก เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจปะปนอยู่ในละอองฟุงกระจายในขณะกรอฟันหรือขูดหินปูน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนไข้ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
  • เราได้ทำการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในทุกห้องรักษาทันตกรรม
  • การใช้เครื่องผลิต UV และสเปรย์น้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวในห้องทันตกรรม
  • การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในอาคารทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือน

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มต้นให้การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 โดยทพ. บัญชา ศิริไก ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทั้งหมด 3 สาขาภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน บนพื้นที่ให้บริการกว่า 2,000 ตารางเมตร เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการให้การรักษารวมไปถึงแลปทันตกรรมแบบดิจิทัล Digital CAD/CAM Dental Lab และเครื่องซีทีสแกน 3D Dental CT Scan สำหรับงานทันตกรรมรากฟันเทียมและศัลยกรรมช่องปาก และเครื่อง iTero Digital Scan สำหรับงานอินวิสไลน์ Invisalign

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจประกอบไปด้วยศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและจัดฟันใสอินวิสไลน์ ศูนย์ทันตกรรมเด็ก ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และใส่ฟัน ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม ศูนย์ทันตกรรมโรคเหงือก ศูนย์ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ศูนย์ทันตกรรมศัลยกรรมและผ่าฟันคุด ศูนย์โรคนอนกรนและภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และศูนย์แลปทันตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับความต้องการของคนไข้ทันตกรรมทุกท่าน

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกรรมทันตกิจให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขาประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

  ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน เพื่อคลอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมทุกประเภทตั้งแต่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การรักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

  เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับคนไข้ของเรา คนไข้ของเราจะได้รับการตรวจรักษา การวางแผน และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องและปลอดภัยโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาเท่านั้น โดยทันตแพทย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ของเราจบการศึกษาหรือการอบรมขั้นสูงจากทั้งในและต่างประเทศ

  ทพ.ธารา ศิริไกร

  ทพ.ธารา ศิริไกร

  Implantologist, Prosthodontist

  Read More
  ทพ.ธิติ ศิริไกร

  ทพ.ธิติ ศิริไกร

  Orthodontists & Invisalign Specialist

  Read More
  ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

  ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

  Operative, Cosmetic, Implantologist

  Read More
  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

  Implantologists, Periodontists

  Read More

  บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ปลูกกระดูก รากฟันเทียมทั้งปาก ทันตกรรมจัดฟันใส อินวิสไลน์ จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน Zoom เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เปลี่ยนวัสดุโลหะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD TMJ เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ซีทีสแกน แลปทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM

  ทันตกรรมรากเทียม

  ทันตกรรมรากเทียม

  ทันตกรรมรากเทียมกับคลิน...

  Read More
  จัดฟันใส อินวิสไลน์

  จัดฟันใส อินวิสไลน์

  จัดฟันใส Invisalign กับคลินิกอิ...

  Read More
  ฟอกสีฟัน Philips Zoom

  ฟอกสีฟัน Philips Zoom

  ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

  Read More
  ครอบฟัน สะพานฟัน

  ครอบฟัน สะพานฟัน

  การครอบฟันและสะพานฟัน กา...

  Read More
  เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

  เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

  ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

  Read More
  เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

  เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

  ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

  Read More
  รักษารากฟัน

  รักษารากฟัน

  ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

  Read More
  รักษาโรคเหงือก

  รักษาโรคเหงือก

  ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

  Read More
  จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces System

  จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces System

  ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

  Read More

  ทำฟันที่ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจดีอย่างไร?

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ ถือเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมโดยเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2516 ทันตกิจคลินิกมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านรากฟันเทียมอยู่หลายท่าน ริเริ่มโดยทันตแพทย์บัญชา ศิริไกร ทันตแพทย์ไทยท่านแรกที่ได้เดินทางไปศึกษาเฉพาะด้านรากฟันเทียมที่ Temple University เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นท่านก็ได้นำความรู้ความสามารถมาเผยแพร่ให้กับทันตแพทย์ในประเทศไทย

  ปัจจุบัน ทันตแพทย์ธารา ศิริไกร บุตรชายคนโตของทันตแพทย์บัญชา ได้สานต่องานการรักษาทันตกรรมรากเทียม โดยท่านได้จบการศึกษาเฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ทันตกรรมทันตกิจ ได้รับเลือกเป็นศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Nobel Biocare อย่างเป็นทางการ เนื่องมาจากคุณภาพในการรักษาอย่างมืออาชีพ มีการรักษาแบบปราศจากเชื้อโดยมีมาตรฐานระดับโรงพยาบาล รวมถึงมีทีมทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรงซึ่งทำให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้

  ด้วยความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิผลจากการรักษา ทันตกิจคลินิกได้มีการรับประกันตัวรากเทียมให้กับผู้เข้ารับการรักษาในระยะเวลา 5 ปี ในกรณีที่รากเทียมหลุดหรือไม่ยึดติดกับกระดูก และรับประกันตัวครอบฟันบนแตก ในระยะเวลา 2 ปี

  การรักษารากฟันเทียมด้วยระบบดิจิทัล

  ทันตกิจคลินิกมีเทคโนโลยีการฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบดิจิทัล 3D Dental CT Scan ซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนการรักษา การวินิจฉัย ช่วยลดและหลีกเลี่ยงในบริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยงต่างๆต่อผู้เข้ารับการรักษา รวมถึงช่วยย่นระยะเวลาในการรักษาให้น้อยลงได้อีกด้วย

  ที่ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากฟันเทียมทุกท่านเป็นทันตแพทย์ประจำแบบ full time เพื่อให้ความมั่นใจกับคนไข้ว่าทันตแพทย์สามารถดูแลการรักษาของท่านได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา

  การจัดฟันใสแบบอินวิสไลน์ (Invisalign )

  การจัดฟันแบบอินวิสไลน์ ถือเป็นการรักษาที่ค่อนข้างใช้เวลาและมีราคาสูง เราจึงควรเลือกและคัดสรรคลินิกเฉพาะทางที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการรักษา ทันตกิจเป็นคลินิกที่ได้เริ่มรักษาโดยการใช้เทคโนโลยีแบบอินวิสไลน์มากว่า 18 ปี (ตั้งแต่ปี 2002)โดยมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับดีกรีปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะทางในด้านการจัดฟันได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายที่ เป็นอาจารย์พิเศษในภาควิชาทันตกรรมจัดฟันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงเป็นทันแพทย์ที่ติด 1 ใน 15 อันดับ คุณหมอจัดฟันแบบ Invisalign ในแถบทวีป Asia-Pacific ที่มีจำนวนเคสการจัดฟันสูงสุดอีกด้วย

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจได้รับตำแหน่ง Invisalign Diamond Provider และ Elite Platinum Provider ซึ่งการันตีผลลัพท์คุณภาพในการรักษาโดยการจัดฟันแบบใส ในทุกเคสการรักษา จะมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงท่านเดียวที่จะทำการปรับแต่งเครื่องมือ เหลาฟัน และติดตามผล โดยไม่ใช้ผู้ช่วยทันตแพทย์ทำแทน เพื่อให้ผลของการรักษาออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด และใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด

  การครอบฟันและสะพานฟันเคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ 

  สำหรับการทำครอบฟัน สะพานฟัน และวีเนียร์นั้น มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญในการวางแผนการรักษาดังนั้น ผู้เข้ารับการรักษาควรคัดสรรสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในด้านนี้มากที่สุด ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ ถือเป็นสถานที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางทางด้านทันตกรรมความงาม ซึ่งมีประสบการณ์การรักษามามากกว่า 20 ปี มีทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจยังมีสถานที่ที่ได้รับการรับรองว่ามีการปลอดเชื้อในมาตรฐานระดับโรงพยาบาล ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนใดใดในระหว่างการรักษา 

  ในการรักษาโดยการทำครอบฟัน สะพานฟัน และวีเนียร์นั้น ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจได้จัดเตรียมเครื่องมือที่มีความทันสมัยในทุกขั้นตอน มีการออกแบบวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Smile Design) ที่สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้วีเนียร์มาในลักษณะ รูปทรง ที่เหมาะสมพอดีสำหรับผู้เข้ารับการรักษา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพอย่างมาก ทางศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีการรับประกันอุปกรณ์วีเนียร์ หากเกิดกรณีที่มีการแตกหัก หรือบิ่น ภายใน 2 ปี จะทำการเปลี่ยนวีเนียร์ใหม่ให้กับผู้เข้ารับการรักษาทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดใด

  ฟัน ถือเป็นพื้นที่กว่า 30% บนใบหน้าของเรา และเป็นดั่งอาวุธลับที่ใช้ในการพูดหรือยิ้มกับผู้อื่น อวัยวะอย่างฟันจึงสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ลักษณะที่ดีรวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเรา ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันไม่เข้าที่ เรียงตัวไม่ดี หรือมีสีที่ไม่พึงปรารถนา จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือมองข้ามปัญหาเหล่านั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีหนทางการรักษาฟันที่สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาไม่นานเหมือนแต่ก่อน อย่าปล่อยให้ปัญหาที่มีอยู่ขยายวงกว้างจนทำให้คุณภาพชีวิตของคุณลดลง หรือบางครั้งอาจสายเกินไปสำหรับการรักษา หันมาดูแลฟันและเสริมสร้างฟันของเราให้สวย งดงาม น่าดูน่าชมกันดีกว่าค่ะ หากท่านต้องการรายละเอียดหรือข้อมูลในการรักษาเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ หรือนัดหมายเข้ามารับคำปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางของเราได้โดยตรงค่ะ

  บทความน่ารู้เกี่ยวกับการทำฟัน 

  Invisalign

  Invisalign

  ทำความรู้จักกับ อินวิสไล...

  Read More
  ทำความรู้จักกับการรักษารากฟันเทียม

  ทำความรู้จักกับการรักษารากฟันเทียม

  ทำความรู้จักกับการรักษา...

  Read More
  สิ่งที่ควรรู้ในการครอบฟัน และทำสะพานฟัน

  สิ่งที่ควรรู้ในการครอบฟัน และทำสะพานฟัน

  ครอบฟันนั้น…สำคัญฉไหนสิ...

  Read More
  ปิดฟันเสียเป็นฟันสวยด้วยวีเนียร์

  ปิดฟันเสียเป็นฟันสวยด้วยวีเนียร์

  “ปิดฟันเสียเป็นฟันสวยด้...

  Read More
  การจัดฟัน มีกี่แบบ ขั้นตอนอะไรบ้าง?

  การจัดฟัน มีกี่แบบ ขั้นตอนอะไรบ้าง?

  การจัดฟัน มีกี่แบบขั้นตอ...

  Read More
  วีเนียร์คืออะไร วีเนียร์ประเภทไหน เหมาะกับคุณ

  วีเนียร์คืออะไร วีเนียร์ประเภทไหน เหมาะกับคุณ

  การเคลือบผิวฟันวีเนียร์...

  Read More
  ฟันขาวใส มั่นใจในบุคลิก กับ การฟอกสีฟันด้วยระบบ ZOOM

  ฟันขาวใส มั่นใจในบุคลิก กับ การฟอกสีฟันด้วยระบบ ZOOM

  ...

  Read More
  รักษารากฟัน-Root-Canal-Treatment

  รักษารากฟัน-Root-Canal-Treatment

  ทําควํามรู้จักกับกํารรั...

  Read More
  ออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Digital Smile Design (DSD)

  ออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Digital Smile Design (DSD)

  ...

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน