previous arrow
next arrow
Slider

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ คลินิกทันตกรรมที่ดูแลร้อยยิ้มคนไทยมานานกว่า 75 ปี

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มต้นให้การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 โดยทพ. บัญชา ศิริไก ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทั้งหมด 3 สาขาภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน บนพื้นที่ให้บริการกว่า 2,000 ตารางเมตร เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการให้การรักษารวมไปถึงแลปทันตกรรมแบบดิจิทัล Digital CAD/CAM Dental Lab และเครื่องซีทีสแกน 3D Dental CT Scan สำหรับงานทันตกรรมรากฟันเทียมและศัลยกรรมช่องปาก และเครื่อง iTero Digital Scan สำหรับงานอินวิสไลน์ Invisalign

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจประกอบไปด้วยศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและจัดฟันใสอินวิสไลน์ ศูนย์ทันตกรรมเด็ก ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และใส่ฟัน ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม ศูนย์ทันตกรรมโรคเหงือก ศูนย์ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ศูนย์ทันตกรรมศัลยกรรมและผ่าฟันคุด ศูนย์โรคนอนกรนและภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และศูนย์แลปทันตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับความต้องการของคนไข้ทันตกรรมทุกท่าน

  ศูนย์ทันตกรรมทันตกรรมทันตกิจให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขาประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน

   ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

   ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารวมกันกว่า 30 ท่าน เพื่อคลอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมทุกประเภทตั้งแต่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมรากฟันเทียมหรือรากเทียม รากฟันเทียมทั้งปาก การปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม ครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันเซอร์โคเนีย Zirconia สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นวัสดุสีขาวอย่างปลอดภัย ทันตกรรมจัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign ฟอกสีฟันที่บ้าน ฟอกสีฟัน Philips Zoom การรักษารากฟันหรือรักษาคลองรากฟัน การักษาโรคเหงือกหรือปริทันต์ การตัดแต่งเหงือกและปลูกเหงือก การถอนฟันและผ่าฟันคุด เครื่องมือทันตกรรมสำหรับรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD, TMJ และการให้บริการเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ 3D Dental CT Scan โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางทันตกรรม

   เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับคนไข้ของเรา คนไข้ของเราจะได้รับการตรวจรักษา การวางแผน และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องและปลอดภัยโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาเท่านั้น โดยทันตแพทย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ของเราจบการศึกษาหรือการอบรมขั้นสูงจากทั้งในและต่างประเทศ

   ทพ.ธารา ศิริไกร

   ทพ.ธารา ศิริไกร

   Implantologist, Prosthodontist

   Read More
   ทพ.ธิติ ศิริไกร

   ทพ.ธิติ ศิริไกร

   Orthodontists & Invisalign Specialist

   Read More
   ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

   ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

   Operative, Cosmetic, Implantologist

   Read More
   ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

   ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

   Implantologists, Periodontists

   Read More

   บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา

   ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ปลูกกระดูก รากฟันเทียมทั้งปาก ทันตกรรมจัดฟันใส อินวิสไลน์ จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน Zoom เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทวีเนียร์ เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ เปลี่ยนวัสดุโลหะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันสีขาวอย่างปลอดภัย เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน การรักษาภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD TMJ เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ซีทีสแกน แลปทันตกรรมดิจิทัล CAD/CAM

   ทันตกรรมรากเทียม

   ทันตกรรมรากเทียม

   ทันตกรรมรากเทียมกับคลิน...

   Read More
   จัดฟันใส อินวิสไลน์

   จัดฟันใส อินวิสไลน์

   จัดฟันใส Invisalign กับทันตแพทย...

   Read More
   ฟอกสีฟัน Philips Zoom

   ฟอกสีฟัน Philips Zoom

   ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

   Read More
   ครอบฟัน สะพานฟัน

   ครอบฟัน สะพานฟัน

   การครอบฟันและสะพานฟัน กา...

   Read More
   เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

   เปลี่ยนวัสดุอุดฟันโลหะเป็นสีขาวอย่างปลอดภัย

   ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

   Read More
   เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

   เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

   ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

   Read More
   รักษารากฟัน

   รักษารากฟัน

   ติดต่อเข้ารับการปรึกษาป...

   Read More
   รักษาโรคเหงือก

   รักษาโรคเหงือก

   ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

   Read More
   จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces System

   จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces System

   ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรัก...

   Read More