ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มต้นให้การรักษาทันตกรรมรากเทียมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 โดยทพ. บัญชา ศิริไกร

ปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมี 3 สาขาภายใต้การดำเนินการของทพ. ธารา ศิริไกร ซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทพ. ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์จบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

What Our Patients Say

บริการทางทันตกรรมของเรา

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อการบริการทางทันตกรรมครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน อินวิสไลน์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ทันตกรรมเด็ก รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน เคลือบผิวฟันเทียมคอมโพสิทและเซรามิก เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย เอ็กซเรย์ดิจิตอลสองมิติและสามมิติ

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรร...

Read More
จัดฟันใส อินวิสไลน์

จัดฟันใส อินวิสไลน์

เพื่อยิ้มแสนสวยที่คุณปร...

Read More
ฟอกสีฟัน Zoom2

ฟอกสีฟัน Zoom2

ฟอกสีฟันด้วย Zoom เทคโนโลยี...

Read More
ครอบฟัน สะพานฟัน

ครอบฟัน สะพานฟัน

การครอบฟันและสะพานฟัน กา...

Read More
เปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมอย่างปลอดภัย

เปลี่ยนวัสดุอุดฟันอมัลกัมอย่างปลอดภัย

...

Read More
เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์

เคลือบฟันเทียมเซรามิกวี...

Read More

ทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ทพ. ธารา ศิริไกร

ทพ. ธารา ศิริไกร

Implantologist, Prosthodontist

Read More
ทพ.ธิติ ศิริไกร

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More
ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

ทพญ.จินดา นำการุณอรุณโรจน์

Operative, Cosmetic, Implantologist

Read More
ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

ทพ.ปกป้อง ผดุงพงษ์

Implantologists, Periodontists

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

วันเดือนปีเกิด

เรื่อง

ต้องการส่งไฟล์เอ็กซเรย์หรือรูปฟันให้เรา
(ไฟล์แบบ PDF, JPEG, PNG and Excel เท่านั้น)

X

X

X

X

Add file

ข้อความของท่าน

Spam Check
captcha