ทันตกรรมเพื่อความงาม Cosmetic Dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยเพื่อความมั่นใจ ด้วยบริการทางทันตกรรมด้านต่างต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสีฟัน เปลี่ยนรูปร่างฟัน ปิดช่องว่างระหว่างฟัน เติมฟันหรือทดแทนฟันที่หายไป แก้ไขฟันแตกหรือฟันบิ่น เปลี่ยนสีของวัสดุอุดฟัน แก้ไขการจัดเรียงตัวของฟันที่ไม่ซ้อนเกมาก ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ความสวยงามของฟันและรอยยิ้มที่ต้องการ

ประเภททันตกรรมเพื่อความสวยงาม

  • การฟอกสีฟัน การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาสีฟันที่หม่นหมอง ให้สามารถมีความขาวขึ้น ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย
  • เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ การเคลือบผิวฟันเป็นการนำวัสดุเซรามิกที่มีความบางเป็นพิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันที่มีผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย
  • ครอบฟันการครอบฟันสามารถช่วยปกป้องและบูรณะฟันที่แตก หัก มีการผุมาก หรือ ได้รับการรักษารากฟัน ให้มีความแข็งแรง และยังให้ความสวยงามได้เหมือนฟันตามธรรมชาติ
  • สะพานฟัน การเคลือบผิวฟันเป็นการนำวัสดุเซรามิกที่มีความบางเป็นพิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันที่มีผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย
  • อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟันในปัจจุบันการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าที่ใช้อมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ด้วยการใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีสีทีสวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติ ช่วยบูรณะฟันให้มีความสวยงามดังเดิมโดยไม่สามารถสังเกตุเห็นการอุดฟันได้
  • Inlays และ Onlays เป็นการใช้ชิ้นเซรามิกในการอุดฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่เกินกว่าที่ทำการอุดตามธรรมดา แต่ขนาดที่ผุไม่ใหญ่เกินไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการครอบฟัน
  • ตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน เป็นการนำวัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ประโยชน์ด้านการตกแต่ง เช่น การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อให้ฟันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยทันตแพทย์จะทำการฉายแสงพิเศษ ที่ช่วยให้วัสดุแข็งตัว