ไขทุกข้อสงสัย ทำไมต้องถอนฟันก่อนจัดฟัน ?

ไขข้อสงสัย จัดฟันต้องถอนฟันไหม ?

เวลาที่ไปจัดฟันหลายคนมักได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์ว่าจะต้องมีการถอนฟันออกบางซี่ก่อนการจัดฟัน หรือหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว ทำไมจู่ ๆ ทันตแพทย์ถึงถอนฟันเพิ่ม แล้วถ้าเราไม่อยากถอนฟัน เราจะจัดฟันได้หรือเปล่า หรือจัดฟันต้องถอนฟันไหม วันนี้เรามีคำตอบที่หลายคนเคยอยากรู้แต่ไม่อยากถาม มาให้ได้ลองอ่านหาคำตอบกัน

การจัดฟันคืออะไร

การจัดฟันเป็นการแก้ไขตำแหน่งการเรียงตัวของฟัน โดยใช้เครื่องมือจัดฟันติดลงบนฟัน เพื่อเคลื่อนย้ายไปให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทีละนิด ๆ จนเข้าที่เรียงตัวสวยงาม ซึ่งถ้าขากรรไกรของเรามีที่ว่างไม่เพียงพอให้จัดตำแหน่งฟันใหม่แล้วล่ะก็ เราจำเป็นจะต้องถอนฟันบางซี่ออกไป เพื่อให้ฟันซี่ที่เหลือสามารถเรียงตัวเข้าที่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

ถอน

ก่อนจัดฟันต้องถอนฟันไหม ?

จัดฟันต้องถอนฟันไหม ตอบได้เลยว่าจำเป็น เพราะการทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จำเป็นจะต้องมีที่ว่างบนขากรรไกร ซึ่งการถอนฟันจัดฟันทำให้มีที่ว่างพอจะให้ฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งเคลื่อนไปอยู่ที่นั่นแทน

ให้ลองนึกถึงภาพการปักเทียนบนขนมเค้กอันเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่จำกัด ถ้าเทียนที่เปรียบเสมือนฟันของเรา ซึ่งมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน ถูกปักเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบจะทำให้เทียนเหล่านั้นถูกดันจนเอียงตัว ปักซ้อนกันไม่สวยงาม เราไม่สามารถเปลี่ยนขนมเค้กให้เป็นอันที่ใหญ่ขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับขากรรไกรของเราที่เปลี่ยนไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกดึงเทียนบางเล่มออกไปเพื่อจัดระเบียบใหม่ ซึ่งก็เหมือนการถอนฟันเพื่อจัดฟันนั่นเอง

และนอกจากเราจะต้องถอนฟันจัดฟัน เพื่อให้มีที่ว่างบนขากรรไกรเพียงพอแล้ว บางกรณีผู้ป่วยบางรายก็จำเป็นจะต้องถอนฟันก่อนการจัดฟัน เนื่องจากปัญหาสุขภาพฟัน เช่น ฟันมีรูปร่างผิดปกติ, ฟันผุมากจนไม่สามารถรักษาไว้ หรืออาจส่งผลกระทบกับฟันซี่อื่นที่ยังสุขภาพดีอยู่ จึงจำเป็นต้องถอนออกไป เป็นต้น

การถอนฟันจัดฟันสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการติดเครื่องมือจัดฟัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ การถอนฟันหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เช่นกัน ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไร โดยส่วนใหญ่การถอนฟันจัดฟันจะอยู่ที่ประมาณ 1 – 4 ซี่ ไม่รวมฟันคุดที่แม้จะไม่ได้จัดฟันก็ควรผ่าออกให้หมด เพราะฟันคุดมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในช่องปากค่อนข้างสูง

ถอน

หากไม่ถอนฟันก่อนจัดฟันจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าหากผู้ป่วยยืนยันว่าไม่ต้องการถอนฟันก่อนจัดฟันเลยแม้แต่ซี่เดียว จะมีแค่บางกรณีที่สามารถจัดฟันได้ เช่นกรณีที่ ฟันซ้อน ฟันเก หรือฟันยื่นแบบไม่มากนัก ก็สามารถจัดฟันได้แต่ผลลัพธ์ของการจัดฟันที่ได้จะไม่ดีเท่าการจัดฟันแบบถอนฟันออก หรือในบางรายก็แทบจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ฟันที่ยื่นอาจยื่นลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ฟันที่ซ้อน ฟันที่เก ก็จะยังคงซ้อนหรือเกอยู่ เพราะพื้นที่บนขากรรไกรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ทันตแพทย์ไม่สามารถขยับฟันที่เก ซ้อนหรือทับกันอยู่ให้ออกมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

ถอน

สรุปแล้ว ก่อนจัดฟันต้องถอนฟันไหม ?

ปกติแล้วทันตแพทย์จะไม่ถอนฟันที่มีสุขภาพดีออกโดยไม่จำเป็น แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการจัดฟันที่ดีที่สุด ที่จะช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน เพื่อให้ฟันสามารถเรียงตัวได้อย่างสวยงามก็อาจจะต้องเลือกถอนฟันซี่ที่จำเป็นออกไป ดังนั้นก่อนตัดสินใจจัดฟันผู้ป่วยควรไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะถ้าหากเราได้ทำการถอนฟันเพื่อเริ่มการจัดฟันแล้ว คุณเกิดเปลี่ยนใจยกเลิกการจัดฟันกลางคัน จะทำให้ฟันที่ถูกถอนออกไปต้องเสียเปล่า และเกิดช่องว่างเป็นฟันหลอ แทนที่จะได้ฟันสวย ๆ แทน

ทำนัดหมาย Make an appointment