ทำความรู้จักกับ “การผ่าตัดขากรรไกร” เหมาะกับใครบ้าง ?

การผ่าตัดขากรรไกร” เหมาะกับใครบ้าง ?

การแก้ไขปัญหารูปหน้าเบี้ยว คางยื่น ฟันเหยิน ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร ฟังเผิน ๆ อาจจะดูเหมือนเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อความงาม ที่จะทำให้ใบหน้าสมส่วน รูปหน้าเรียวสวยขึ้น แต่ที่จริงแล้ว การผ่าตัดขากรรไกรมีจุดประสงค์เพื่อการรักษาความผิดปกติของรูปหน้า ที่การจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะแก้ไขได้ทั้งหมด ทำให้เกิดการจัดฟันผ่าขากรรไกรขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาของช่องปากเหล่านี้ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้เสียความมั่นใจได้อีกต่อไป

การผ่าตัดขากรรไกรคืออะไร

การผ่าตัดขากรรไกร หรือชื่อเต็ม คือ การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognatic Surgery) เป็นวิธีการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ในผู้ป่วยที่มีลักษณะ คางหรือใบหน้าเบี้ยวอย่างรุนแรง ขนาดของขากรรไกรที่ไม่ได้สัดส่วน ฟันเหยิน ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ ฟันล่างหรือฟันบนคร่อมฟันอีกด้าน ทำเกิดปัญหาการสบฟันไม่ได้ การออกเสียงพูดไม่ชัด และปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร หายใจติดขัด ฯลฯ โดยการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและการจัดเรียงตำแหน่งของฟัน จะใช้วิธีการจัดฟันร่วมกับผ่าขากรรไกรนั่นเอง

การจัดฟันพร้อมผ่าขากรรไกรทำได้หรือไม่

จัดฟัน ผ่าขากรรไกรสามารถร่วมกันทำได้จริงหรือ ? ตอบเลยว่าได้ ซึ่งการจัดฟันสามารถทำควบคู่ไปกับการผ่าตัดขากรรไกรได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพฟันที่พบและดุลยพินิจของทันตแพทย์จัดฟัน และทันตแพทย์ผ่าตัดช่องปากและกระดูกขากรรไกร โดยสามารถผ่าตัดขากรรไกรข้างเดียว หรือสองข้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดปกติของขากรรไกร

การจัดฟันพร้อมกับผ่าขากรรไกรเป็นวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาความผิดปกติของฟันระดับรุนแรง เช่น ผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติอย่างรุนแรง ทำให้เกิดปัญหาในช่องปาก หรือปัญหาการสบฟันไม่ได้ คางยื่นหรือยาวเกินไป ฯลฯ ซึ่งอาการเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงพูดไม่ชัด ไม่สามารถบดเขี้ยวอาหาร หรือมีปัญหาการหายใจติดขัด เป็นต้น

การจัดฟันร่วมกับผ่าขากรรไกรมีกี่แบบ ?

จัดฟัน ผ่าขากรรไกรมักจะทำร่วมกันเมื่อคนไข้มีลักษณะของฟันที่มีอาการผิดปกติอย่างรุนแรง ทำให้การจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เท่าที่คาดหวัง จึงทำให้มีการนำเอาเทคโนโลยีและความรู้ด้านการผ่าตัดขากรรไกรเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคนิคการจัดฟัน โดยการจัดฟันร่วมกับการผ่าขากรรไกร มีอยู่ 2 แบบ คือ

1. จัดฟันก่อน แล้วค่อยผ่าตัดขากรรไกร

โดยจะเริ่มที่การจัดฟันเป็นอันดับแรก เพื่อปรับตำแหน่งของฟันให้เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบก่อน แล้วตามด้วยการผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการจัดฟัน เพื่อให้ฟังเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงาม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 12 – 18 เดือนเป็นอย่างน้อย หลังการผ่าตัดขากรรไกร อาจมีการจัดฟันเพิ่มเนื่องจากปัญหายังแก้ได้ไม่หมด จะเห็นได้ว่าวิธีนี้ค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนานมาก

2. ผ่าตัดขากรรไกรก่อน แล้วค่อยจัดฟันทีหลัง (Surgery First)

เป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาลงได้ 12 – 18 เดือนที่ใช้ในการจัดฟันก่อน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงภาวะการสบฟันที่ผิดปกติจากการจัดฟัน หลังการผ่าตัดขากรรไกรจะช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นรูปหน้าได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดฟันและการวางแผนการรักษา ในส่วนของรายละเอียดและแผนการรักษา จำเป็นต้องแม่นยำสูง เพื่อคำนวณและวางแผนการรักษาอย่างรัดกุม ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง

ทั้งนี้การเลือกว่าจะใช้วิธีใดในการรักษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์ผ่าตัดช่องปากและกระดูกขากรรไกร ที่จะต้องวางแผนการรักษาให้รัดกุม โดยการพักฟื้นหลังการผ่าตัดขากรรไกร ต้องพักพื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 3 – 5 วัน และอีกประมาณ 1 เดือนจึงจะหายเป็นปกติ

ผ่าตัด

สรุปประโยชน์ของจัดฟันร่วมกับผ่าขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน มีเป้าหมายเพื่อการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของขากรรไกร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะแก้ไขความผิดปกติได้แล้ว ยังมีผลพลอยได้เป็นความสวยงามของใบหน้าที่เรียบเล็กลงอีกด้วย

ทำนัดหมาย Make an appointment