บริการของเรา

สาขาขากรรไกร การบดเคี้ยว และนอนกรน (TMD, TMJ, Occlusion, Anti-snoring)

ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

Read More

ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

TMJ-Occlusion

Read More

  Get Consultation with Our Dentist

  Your Name (required)

  Select Country (required)

  Your Email (required)

  Phone Number

  Birth Date

  Subject

  Upload Your File
  (Only Word Document, PDF, JPEG, PNG and Excel files are allowed)

  X

  X

  X

  X

  Add file

  Your Message