ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ชื่อ-นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  ข้อความของท่าน

  ทพ.ธิติ ศิริไกร

  Orthodontists, Invisalign Specialist

  ประวัติการศึกษา

  • 2539: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2542: Certificate in Clinical Orthodontics, Saint Louis University, Missouri, USA
  • 2543: Master of Science in Dentistry (Orthodontics), Saint Louis University, Missouri, USA
  • 2544: Certificate in Lingual Orthodontics, Asian Gorman Institute, Taiwan
  • 2545: Invisalign Accreditation, Hong Kong
  • 2550-2555: Diplomate of the American Board of Orthodontics

  ประวัติการทำงาน

  • 2545: Certified Invisalign orthodontist
  • 2546: Original Article Publication in the Journal of the Thai Association of Orthodontists
  • 2547-ปัจจุบัน: Guest Lecturer on Invisalign and Biomechanics, Post-graduate Orthodontic Program, Chulalongkorn and Mahidol University
  • 2546-2549: Invisalign Technology Distributor in Thailand, in cooperation with Invisalign Australia and Orthorxplan.com
  • 2549: Awarded “Invisalign Platinum Provider” from Invisalign USA
  • 2550-ปัจจุบัน: Invisalign lecturer for the Southeast Asia Region
  • 2552: Awarded “Invisalign Platinum Elite Provider” from Invisalign USA

  สมาชิก

  • World Federation of Orthodontists
  • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งสหรัฐอเมริกา
  • American Board of Orthodontics (2550-2555)
  • Orthodontic Education and Research Foundation, Saint Louis, USA
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • Siam Association of Lingual Orthodontics
  • Thai Society for Laser Dentistry
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

  สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

  ทพญ. จรินทร โคธีรานุรักษ์

  Read More

  ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

  Read More

  ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

  Read More

  ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

  Read More

   กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้ารับการปรึกษาด้านทันตกรรม หรือทำนัดหมาย ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

   ชื่อ-นามสกุล

   อีเมล

   เบอร์โทรศัพท์

   ข้อความของท่าน