ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists & Invisalign Specialist

ทพ.ธิติ ศิริไกร

Orthodontists, Invisalign Specialist

ประวัติการศึกษา

 • 2539: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542: Certificate in Clinical Orthodontics, Saint Louis University, Missouri, USA
 • 2543: Master of Science in Dentistry (Orthodontics), Saint Louis University, Missouri, USA
 • 2544: Certificate in Lingual Orthodontics, Asian Gorman Institute, Taiwan
 • 2545: Invisalign Accreditation, Hong Kong
 • 2550-2555: Diplomate of the American Board of Orthodontics

ประวัติการทำงาน

 • 2545: Certified Invisalign orthodontist
 • 2546: Original Article Publication in the Journal of the Thai Association of Orthodontists
 • 2547-ปัจจุบัน: Guest Lecturer on Invisalign and Biomechanics, Post-graduate Orthodontic Program, Chulalongkorn and Mahidol University
 • 2546-2549: Invisalign Technology Distributor in Thailand, in cooperation with Invisalign Australia and Orthorxplan.com
 • 2549: Awarded “Invisalign Platinum Provider” from Invisalign USA
 • 2550-ปัจจุบัน: Invisalign lecturer for the Southeast Asia Region
 • 2552: Awarded “Invisalign Platinum Elite Provider” from Invisalign USA

สมาชิก

 • World Federation of Orthodontists
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งสหรัฐอเมริกา
 • American Board of Orthodontics (2550-2555)
 • Orthodontic Education and Research Foundation, Saint Louis, USA
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • Siam Association of Lingual Orthodontics
 • Thai Society for Laser Dentistry
 • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

สาขาทันตกรรมจัดฟันและอินวิสไลน์

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

Read More

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

Read More

ทพญ.บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

Read More

ทพญ.กมลพร จันทรหอมขจร

Orthodontists & Invisalign Specialist

Read More

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ข้อความของท่าน